Varmepumpe klima opvarmning køling ventilation aircondition
vi udfører opgaver med ventilation service filter eftersyn
 ventilation service veksler ventilation
ventilation udsugning klima fugt service

Udvælgelse af aggregater der vil være den mest optimale for dig. Kryds, modstrøms  eller rotorveksler. 

           


Ventilationsservice hvor filtre kan bestilles og skiftes, ventilatorerer og ventiler kontrolleres og frostsikring virker og rengøring.    


Ventilation - udsugning.


Vi tilbyder montering, eftersyn og reparationer.

Vi kan komme med oplæg til installering af ventilation og udsugning.
Montering af udsugning og varmegenvinding med optimering i centrum for at spare på enegien.

           


udsugning tandlæge frisør lodning

Udsugning ved frisører og  tandlæger og ved lodning og andre lokal forurening.

Ventilation til huse og rum. Med en keramisk veksler kan energien afgives gang på gang når den er i drift. Klma Service Nord

Ventilationsenheder med nye enkelte varmegenvindingsanlæg til enkeltrum og op mod 90% energi effektivitet. Se mere på webshop herover.

 
 
 
 


Ved kundebesøg efterses ventilationskabinet og styring for fejl, skader og mekanisk slid der ofte kan høres og i sidste ende stopper anlægget på grund af fejl og nedslidning.

Ofte repareres ventilatorere frem for nye dele , og kunden spørges altid hvad der fortrækkes og et prisoverslag kan gives. Kondensdræn og drænpumper efterses og mug vaskes væk.


Indeklima er en bred betegnelse for bl.a. luften du indånder i bygningen. Der er temperaturer, fugt, træk og lugt mm. at tage højde for.Vedligeholdelse af dit ventilationsanlæg er vigtig både som private og i erhverv.


Ved eftersyn efterses : ventilatorer, kontrol af frostsikring og oftest skal filtrene skiftes. Det er nogle af de vigtige service punkter..


aircondition klimaanlæg varmepumpe ventilation

Eftersyn og fejlfinding på udstyr med og uden kølefladerManglende ventilation og indeklima.


           Citat er fra Sundhedsstyrrelsen.


     " Et dårligt indeklima kan medføre uoplagthed, træthed, hovedpine, irritation af slimhinder i øjne, næse, svælg og luftveje, men kan også være årsag til eller forværre alvorlige sygdomme.


   Udsættelse for skimmelsvampe kan desuden medføre overfølsomhedsreaktioner og ved gentagen udsættelse kan der udvikles allergi, som typisk viser sig som astma og allergisk snue eller høfeber.

En europæisk ekspertgruppe har beregnet, at den totale sygdomsbyrde, der kan tilskrives indeklimaforureninger, beløber sig årligt til tab af 2 mio. sunde leveår i 26 EU-lande.

  Heraf udgør hjerte-kar-sygdomme (forårsaget eller forværret af indeklimaforurening) 60 % og lungelidelser (forårsaget eller forværret af indeklimaforurening) som astma og allergi, lungekræft, øvre og nedre luftvejsinfektioner, KOL tilsammen 35 %.  2/3 af de tabte sunde leveår skyldes partikelforurening. For Danmarks vedkommende estimeres det, at der årligt tabes 22.000 sunde leveår pga. dårligt indeklima. I disse beregninger indgår ikke tobaksforurening. "


Kilde :

https://www.sst.dk/da/viden/miljoe/miljoe-og-sundhed/indeklima