Varmepumpe klima opvarmning køling ventilation aircondition


Ventilationsservice hvor filtre kan bestilles og skiftes, ventilatorerer og ventiler kontrolleres og frostsikring virker og rengøring.    

ventilation service filter eftersyn

Montering af udsugning og varme-genvinding med optimering i centrum for at spare på enegien.

           

ventilation udsugning klima fugt service
 ventilation service veksler ventilation

Udvælgelse af aggregater der vil være den mest optimale for dig. Kryds, modstrøms  eller rotorveksler. 

           


 tandlæge frisør loddetin

Frisør tandlæger og ved lodning og andre lokal forurening.

fugt kælder udsugning

Ventilation med nye enkelte varmegenvindingsanlæg og op mod 90% energi effektivitet.

 
 
 
 


Ventilation - udsugning.


Vi tilbyder service og reparationer samt monteringer af udsugninger. Ved kundebesøg efterses kabinet og styring for fejl og skader og mekanisk slid der ofte kan høres og i sidste ende stopper anlægget på grund af fejl og nedslidning.

Ofte repareres ventilatorere frem for nye dele , og kunden spørges altid hvad der fortrækkes og et prisoverslag kan gives. Kondensdræn og drænpumper efterses og mug vaskes væk.


Indeklima er en bred betegnelse for bl.a. luften du indånder i bygningen. Der er temperaturer, fugt, træk og lugt mm. at tage højde for.Vedligeholdelse af dit ventilationsanlæg er vigtig både som private og i erhverv.


Ved eftersyn efterses : ventilatorer, kontrol af frostsikring og oftest skal filtrene skiftes. Det er nogle af de vigtige service punkter..


aircondition klimaanlæg varmepumpe ventilation

Eftersyn og fejlfinding på udstyr med og uden kølefladerIndeklima.


     " Et dårligt indeklima kan medføre uoplagthed, træthed, hovedpine, irritation af slimhinder i øjne, næse, svælg og luftveje, men kan også være årsag til eller forværre alvorlige sygdomme.


   Udsættelse for skimmelsvampe kan desuden medføre overfølsomhedsreaktioner og ved gentagen udsættelse kan der udvikles allergi, som typisk viser sig som astma og allergisk snue eller høfeber.

En europæisk ekspertgruppe har beregnet, at den totale sygdomsbyrde, der kan tilskrives indeklimaforureninger, beløber sig årligt til tab af 2 mio. sunde leveår i 26 EU-lande.

  Heraf udgør hjerte-kar-sygdomme (forårsaget eller forværret af indeklimaforurening) 60 % og lungelidelser (forårsaget eller forværret af indeklimaforurening) som astma og allergi, lungekræft, øvre og nedre luftvejsinfektioner, KOL tilsammen 35 %.  2/3 af de tabte sunde leveår skyldes partikelforurening. For Danmarks vedkommende estimeres det, at der årligt tabes 22.000 sunde leveår pga. dårligt indeklima. I disse beregninger indgår ikke tobaksforurening. "


Kilde :

https://www.sst.dk/da/viden/miljoe/miljoe-og-sundhed/indeklima