Varmepumpe klima opvarmning køling ventilation aircondition

Ventilation - udsugning.


Vi tilbyder montering, eftersyn og reparationer.

Vi komme med oplæg til installering

af ventilation og udsugning.Kontakt os for service, reparationer og montering.


     ring 3939 3340

ventilation udsugning klima fugt service

Udvælgelse af aggregater der vil være den mest optimale for dig. Kryds, modstrøms  eller rotorveksler. 

           


Ventilationsservice hvor filtre kan bestilles og skiftes, ventilatorerer og ventiler kontrolleres og frostsikring virker og rengøring.    

 ventilation service veksler ventilation

Montering af udsugning og varmegenvinding med optimering i centrum for at spare på enegien.

           

 
 
 
 
 
 

Et rums ventilationsenheder. 

Ventilation til huse og rum. Med en keramisk veksler kan energien afgives gang på gang når den er i drift. Klma Service Nord

Ventilationsenheder med nye enkelte varmegenvindings-anlæg til enkeltrum og op mod 90% energi effektivitet. Se mere på webshop herover. Skal der bores i en sokkel tillægges der et boretillæg for ekstra tid og hardcore boreudstyr til opgaven. Der er ø65, ø110, ø132 og ø152mm diamantbor

Eftersyn af ventilationskabinet og styringsindstillinger.


  Vi efterseer for skader og mekanisk slid. Mekanisk slid kan ofte høres og i sidste ende stopper anlægget på grund af fejl og nedslidning.

Ofte repareres ventilatorere frem for nye dele , og kunden spørges altid hvad der fortrækkes og et prisoverslag kan gives. Kondensdræn og drænpumper efterses og mug vaskes væk.


Indeklima er en bred betegnelse for bl.a. luften du indånder i bygningen. Der er temperaturer, fugt, træk og lugt mm. at tage højde for. Vedligeholdelse af dit ventilationsanlæg er vigtig både som private og i erhverv.


Ved eftersyn efterses : ventilatorer, kontrol af frostsikring og oftest skal filtrene skiftes. Det er nogle af de vigtige service punkter..


aircondition klimaanlæg varmepumpe ventilation
Gearmotor til ventiltionsanlæg

Eftersyn og fejlfinding på udstyr med og uden køleflader

udsugning hos tandlæge frisører

Udsugning ved frisører og  tandlæger og andre lokale forureningskilder hvor dampene gør skade på indeklimaet. Kontakt os for mere information og   

Manglende ventilation og indeklima.


           Citat er fra Sundhedsstyrrelsen.


     " Et dårligt indeklima kan medføre uoplagthed, træthed, hovedpine, irritation af slimhinder i øjne, næse, svælg og luftveje, men kan også være årsag til eller forværre alvorlige sygdomme.


   Udsættelse for skimmelsvampe kan desuden medføre overfølsomhedsreaktioner og ved gentagen udsættelse kan der udvikles allergi, som typisk viser sig som astma og allergisk snue eller høfeber.

En europæisk ekspertgruppe har beregnet, at den totale sygdomsbyrde, der kan tilskrives indeklimaforureninger, beløber sig årligt til tab af 2 mio. sunde leveår i 26 EU-lande.

  Heraf udgør hjerte-kar-sygdomme (forårsaget eller forværret af indeklimaforurening) 60 % og lungelidelser (forårsaget eller forværret af indeklimaforurening) som astma og allergi, lungekræft, øvre og nedre luftvejsinfektioner, KOL tilsammen 35 %.  2/3 af de tabte sunde leveår skyldes partikelforurening. For Danmarks vedkommende estimeres det, at der årligt tabes 22.000 sunde leveår pga. dårligt indeklima. I disse beregninger indgår ikke tobaksforurening. "


Kilde :

https://www.sst.dk/da/viden/miljoe/miljoe-og-sundhed/indeklima